วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แกลเลอรี

รวบรวมภาพที่น่าสนใจของ "สอนขับรถสมชาย" ซึ่งมีทั้งภาพนักเรียน ครูผู้สอน รถยนต์ที่ใช้ในการสอน เป็นต้น โรงเรียนสอนขับรถสมชายเป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชน โดยเปิดสอนขับรถยนต์ ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์
ที่ตั้ง15 ม.2 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 (อยู่ หนองกก เยื้องมัสยิดกลางกระบี่)


วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอแสดงความยินดีกับคุณส้ม

ขอแสดงความยินดีกับคุณส้ม


ขอแสดงความยินดี น้องส้มสอบผ่านได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้ว — ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อัตราค่าเรียน


- หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 10 ชม. ค่าเรียน 4,500 บาท
- หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 15 ชม. ค่าเรียน 5,800 บาท
- หลักสูตรเกียร์ Auto 8 ชม. ค่าเรียน 4,000 บาท
- หลักสูตรเกียร์ Auto 10 ชม. ค่าเรียน 4,500 บาท
- หลักสูตรเกียร์ Auto 12 ชม. ค่าเรียน 5,000 บาท
- ราย ชม.ๆ ละ 400 บาท (เฉพาะผู้ที่มีพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์)
รับประกันใบขับขี่รวมค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (2,000 บาทแบบประเภทสอง)
เลือกเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 06.00 - 19.00 น.หลักสูตรการสอน

สอนหลักสูตรเร่งรัด ระยะสั้น 10ชม.ทั้งเกียร์ Auto และ Manual หรือผู้ที่ต้องการเสริมทักษะการขับรถเพิ่ม มีสอนรายชม. โดยคิดค่าสอนเป็นชม.

เน้นการเลี้ยว ถอยหลัง การจอดรถในที่จอดรถ เวลารถค้างบนเนินหรือบนสะพาน ฝึกทักษะให้เกิดความกล้า เชื่อมั่นในการขับขี่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ครูสอนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นคนใจเย็น เป็นกันเอง (สอนรอบเมืองกระบี่ ในห้างต่างๆ เช่น Big-c โลตัสกระบี่ อ่าวนาง)