โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

โดยเปิดสอนขับรถยนต์ ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ โดยสนามฝึกขับรถมาตรฐาน “ โรงเรียนสมชายสอนขับรถกระบี่ ” ฝึกขับทั้งในสนามมาตรฐาน และฝึกขับนอกสถานที่ รอบเมืองกระบี่, หาดอ่าวนาง, หาดนพรัตน์ธารา, Big c, lotus เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง