อัตราค่าเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน (ใบรับรองผลการเรียน)


หลักสูตร

ชั่วโมงเรียน

ค่าเรียน

หลักสูตรเกียร์ Auto
15 ชั่วโมง (ภาคปฏิบัต 10 ชม. ภาคทฤษฎี 5 ชม)
5,900 บาท
หลักสูตรเกียร์ธรรมดา
15 ชั่วโมง (ภาคปฏิบัต 10 ชม. ภาคทฤษฎี 5 ชม)
5,900 บาท
สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานการขับรถแล้ว
-
3,500 บาท
เรียนรายชั่วโมงๆ
ชั่วโมงละ
450 บาท


เวลาเรียนได้ตั้งแต่ 06.00 - 19.00 น. จองเวลาเรียน โทร : 085-471-7070