โรงเรียนสมชายสอนขับรถยนต์กระบี่  มุ่งให้ผู้เรียนสามารถขับรถอย่างมืออาชีพขับขี่ได้อย่างปลอดภัย เป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีมารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากลและได้รับการรองรับจากกรมการขนส่งทางบก